Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2004-12-02
Data wydania:
2004-11-19
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje art. 97-103, 108, 110, 111 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)