Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-04-30
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (65)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (20)
Dyrektywy europejskie (13)