Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-03-25
Data wydania:
2005-02-18
Data wejścia w życie:
2005-04-09
Data obowiązywania:
2005-04-09
Uwagi:
art. 1 pkt 3 w zakresie dodawanego art. 4c wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2005 r.; art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d, pkt 31 lit. b wchodzi w życie z dniem 26 marca 2006 r.; art. 5 wchodzi w życie z dniem 25 marca 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (3)
Akty zmieniające (1)