Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2006-04-05
Data wydania:
2006-03-15
Data wejścia w życie:
2006-04-20
Data uchylenia:
2012-07-01
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (2)