Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 54/04

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2006-06-28
Data wydania:
2006-06-13
Data wejścia w życie:
2006-06-28
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)