Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2008-09-29
Data wydania:
2008-09-17
Data wygaśnięcia:
2010-07-23
Uwagi:
Trkst jednolity ustawy z dnia 7 września 2007 r.o wykonywaniu kary pozbowienie wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego nie obejmuje art. 85 i 85.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)