Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2009-04-10
Data wydania:
2009-03-31
Data wejścia w życie:
2009-09-01
Data uchylenia:
2015-03-31
Uwagi:
Par. 149a i 149b rozporządzenia wymienionego w par. 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz par. 2-5 wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2009 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)