Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-03-21
Data wydania:
2013-02-12
Data wejścia w życie:
2013-04-05
Data uchylenia:
2015-01-13
Organ wydający:
  • MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)