Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt K 27/12

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2013-04-11
Data wydania:
2013-03-27
Data wejścia w życie:
2013-04-11
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (2)