Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2013-04-30
Data wydania:
2013-04-25
Data wejścia w życie:
2014-09-01
Data obowiązywania:
2014-09-01
Data uchylenia:
2015-03-31
Uwagi:
1) Par. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67-70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym par. 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym par. 146 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r. 2) Par. 1 pkt 2 lit. a, pkt 18 w zakesie dotyczącym par. 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)