Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2014-03-04
Data wydania:
2014-02-25
Data wejścia w życie:
2014-03-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)