Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2014-06-27
Data wydania:
2014-06-10
Data wejścia w życie:
2014-07-12
Data uchylenia:
2022-09-21
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)