Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-13
Data wydania:
2015-06-12
Data wejścia w życie:
2015-08-28
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2016 r. poz 186), z wyjątkiem art. 2
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (3)