Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2016-11-16
Data wydania:
2016-10-27
Data uchylenia:
2021-09-03
Organ wydający:
 • MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Hasła:
  Podstawa prawna (1)
  Podstawa prawna z art. (1)
  Tekst jednolity dla aktu (1)
  Akty uchylające (1)
  Dyrektywy europejskie (2)