Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2016-12-15
Data wydania:
2014-05-22
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Data obowiązywania:
2017-01-01
Uwagi:
1) dnia l stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do załącznika przyjęte dnia 22 maja 2014 r. rezolucją MSC.365(93) i rezolucją MSC.366(93), 2) dnia l lipca 2016 r. weszły w życie zmiany do załącznika przyjęte dnia 21 listopada 2014 r. rezolucją MSC.380(94); 2) wejdą w życie - dnia l stycznia 2017 r. - zmiany do załącznika przyjęte dnia 21 listopada 2014 r. rezolucją MSC.386(94)
Akty zmienione (1)