Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-19
Data wydania:
2016-11-15
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Data obowiązywania:
2017-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 6 w zakresie art. 23 ust. 2d oraz art. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)