Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Data wydania:
2017-02-27
Data wejścia w życie:
2017-03-03
Data uchylenia:
2019-04-30
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (3)
Uchylenia wynikające z (1)