Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Dokument wypowiedzenia
Data ogłoszenia:
2018-01-04
Data wydania:
2017-11-06
Data wejścia w życie:
2019-08-03
Uwagi:
zgodnie z art. 11 ust. 3 umowy postanowienia jej artykułów od 1 do 10 zachowują moc do dnia 3 sierpnia 2029 r. w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wejściem w życie wypowiedzenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
Akty uchylone (1)