Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-12-15
Data wydania:
2020-12-09
Data wejścia w życie:
2020-12-16
Uwagi:
art. 1 pkt 6 i 22 wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2020 r., art. 1 pkt 14, pkt 30 lit. a w zakresie zmienianego art. 31zo ust. 9, oraz lit. b. pkt 31-33 wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2020 r., art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zs(3) wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 r., art. 1 pkt 3 lit. a wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2020 r.z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2020 r., art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 19 i 20 wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2020 r., art. 1 pkt 26 wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 8 marca 2020 r., art. 8 w zakresie dodawanego art. 58 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2020 r. z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)