Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-01-28
Data wydania:
2021-01-21
Data wejścia w życie:
2021-02-12
Uwagi:
art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (1)