Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2021-12-15
Data wydania:
2021-11-23
Data wejścia w życie:
2022-06-01
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)