Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2021-04-28
Date of announcement:
2021-04-15
Issuing authority:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)