Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-04-04
Data wydania:
2022-03-09
Data wejścia w życie:
2022-04-19
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (1)