Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2023-06-09
Data wydania:
2023-06-01
Data wejścia w życie:
2023-06-10
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)