Poprawki do Załączników I i II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 10 czerwca 2022 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2023-09-27
Data wydania:
2022-06-10
Uwagi:
Poprawki do Załącznika I wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2024 r. Poprawki do Załącznika II wchodzą w życie dnia 1 listopada 2023 r.