Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2023 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2024-02-14
Data wydania:
2023-12-12
Odesłania (1)