Instrukcja Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Żeglugi z dnia 3 września 1948 r. w sprawie podziału kompetencyj pomiędzy instytucjami hydrograficznymi podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Żeglugi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Instrukcja
Data wydania:
1948-09-03
Data wejścia w życie:
1948-12-31
Data uchylenia:
1955-11-28
Organ wydający:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ŻEGLUGI
Hasła:
    Akty uchylające (1)