Instrukcja Ministrów: Skarbu oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zawiadamiania władz przemysłowych o przypadkach skazania za umyślnie popełniony występek skarbowy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Instrukcja
Data wydania:
1949-03-31
Data wejścia w życie:
1949-03-31
Data uchylenia:
1970-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
  • MIN. HANDLU WEWNĘTRZNEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)