Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie wykonania uchwał Prezydium Rządu o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych i budowlano-montażowych zakładach pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1952-02-09
Data wejścia w życie:
1952-02-25
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • PRZEW. PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)