Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 stycznia 1959 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1959-01-26
Data wejścia w życie:
1959-02-24
Z mocą od:
1958-10-20
Data uchylenia:
1966-01-19
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Odesłania (2)
    Akty uchylające (1)