Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1961-03-28
Data wejścia w życie:
1961-04-22
Z mocą od:
1961-01-01
Data uchylenia:
1966-01-19
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Odesłania (1)
    Akty uchylające (1)