Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2004-03-30
Data wydania:
2004-03-24
Data wejścia w życie:
2004-03-30
Uwagi:
Wyrok dotyczy art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w części dotyczącej zniesienia centralnego organu administracji rządowej - Głównego Geodety Kraju oraz urzędu go obsługującego - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ustawa została ogłoszona po ogłoszeniu wyroku TK.
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)