Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt Kp 4/08

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2009-07-23
Data wydania:
2009-07-16
Data wejścia w życie:
2009-07-23
Data obowiązywania:
2009-07-23
Uwagi:
Wyrok dotyczy ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez sejm, ale nie ogłoszonej
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Odesłania (1)