Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2012-01-13
Data wydania:
2011-12-22
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)