Wyszukiwanie

Fundusz Medyczny

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1758 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Medycznym
Dz.U. 2020 poz. 1875 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym
M.P. 2023 poz. 1277 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2023 poz. 1273 akt jednorazowy Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej"
M.P. 2023 poz. 1268 akt jednorazowy Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie"
M.P. 2023 poz. 1259 akt jednorazowy Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy"
M.P. 2023 poz. 1257 akt jednorazowy Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
M.P. 2023 poz. 1253 akt jednorazowy Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku"
M.P. 2023 poz. 1237 akt jednorazowy Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową klinicznego szpitala pediatrycznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"
M.P. 2023 poz. 773 akt jednorazowy Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie"
M.P. 2023 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu"
M.P. 2023 poz. 767 akt jednorazowy Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Pediatria PLUS - dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej - Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
M.P. 2023 poz. 766 akt jednorazowy Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka"
M.P. 2023 poz. 764 akt jednorazowy Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi"
M.P. 2022 poz. 908 akt jednorazowy Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych"