Wyszukiwanie

Gruzja

Liczba znalezionych aktów: 45.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.
Dz.U. 2023 poz. 563 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisana w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.
Dz.U. 2022 poz. 2341 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1817 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2020 poz. 1816 obowiązujący Umowa o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2016 poz. 1588 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Tbilisi dnia 8 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 1587 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Tbilisi dnia 8 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 1532 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1531 obowiązujący Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1179 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1178 obowiązujący Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011-2013, podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1821 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1820 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 634 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 66 poz. 578 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 979 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 525 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
M.P. 2023 poz. 89 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego
M.P. 2018 poz. 1080 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2018 r. w 10. rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję
M.P. 2018 poz. 405 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
M.P. 2018 poz. 331 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji
M.P. 2016 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 1011 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
M.P. 2014 poz. 1010 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
M.P. 2014 poz. 899 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
M.P. 2013 poz. 981 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 980 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 53 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 562 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2008 nr 94 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. nr 110-51-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 79 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 79 poz. 695 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.
M.P. 2008 nr 71 poz. 638 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2008 r. o użyciu Grupy Obserwatorów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji
M.P. 2008 nr 70 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2008 r. nr 110-47-2008 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 66 poz. 585 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2008 r. w sprawie kryzysu gruzińskiego
M.P. 2008 nr 64 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-30-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 90 poz. 933 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralności terytorialnej Gruzji
M.P. 2005 nr 2 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. nr Z.110-55-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej