Wyszukiwanie

Indie

Liczba znalezionych aktów: 63.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2023 poz. 695 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 2349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Nowym Delhi dnia 25 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2019 poz. 2372 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2017 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r.
Dz.U. 2014 poz. 1337 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2014 poz. 1336 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1077 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1076 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r., podpisane w Warszawie dnia 30 maja 2011 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1305 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 156 poz. 1304 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 303 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 302 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2241 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2240 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotycząca współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1835 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczyspospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 186 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 7 października 1996 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 46 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 281 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indii podpisana w New Delhi dnia 27 marca 1957 r.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1938 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Wschodnie Indie Holenderskie, Surinam i Curacao oraz Minchat Sabry Markaz Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1933 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., a podpisanej w Genewie dnia 26 lipca 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 535 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami, podpisana dnia 8 maja 1931 r. w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 280 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r.
M.P. 2023 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.21.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 48 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2020 poz. 885 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisaną w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2020 poz. 884 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2017 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.59.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 573 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie nr 110.88.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1250 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
M.P. 2014 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 806 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polską Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisaną w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 805 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisanym w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 98 poz. 1153 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010-2013, podpisany w New Delhi dnia 7 września 2010 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisaną w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2010 nr 59 poz. 777 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 909 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 908 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2008 nr 94 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. nr 110-53-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 60 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 60 poz. 693 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 13 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007, podpisanym w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 13 poz. 127 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2005-2007 podpisany w New Delhi dnia 15 marca 2005 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 317 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii
M.P. 1998 nr 18 poz. 261 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie prób nuklearnych prowadzonych przez Republikę Indii oraz Islamską Republikę Pakistanu.