Wyszukiwanie

Krajowe Biuro Wyborcze

Liczba znalezionych aktów: 25.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie współpracy organów prowadzących sprawy ewidencji ludności i wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 1037 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym
Dz.U. 2020 poz. 827 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 940 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 951 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie zasad współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
M.P. 2022 poz. 1028 obowiązujący Uchwała nr 137/2022 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2021 poz. 837 obowiązujący Uchwała nr 145/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2018 poz. 651 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2018 poz. 381 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2018 poz. 380 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2016 poz. 1009 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2015 poz. 487 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu
M.P. 2011 nr 23 poz. 253 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu
M.P. 2003 nr 5 poz. 65 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2002 nr 3 poz. 60 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.
M.P. 1995 nr 68 poz. 762 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.
M.P. 1995 nr 60 poz. 676 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 5 i 19 listopada 1995 r.