Wyszukiwanie

Laos

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzonej w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1995 nr 46 poz. 240 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, sporządzona w Vientiane w dniu 23 listopada 1983 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Vientiane dnia 18 września 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 154 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Vientiane dnia 18 września 1979 r.
M.P. 2023 poz. 857 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr 110.58.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.46.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisanej w Warszawie dnia 4 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 93 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 4 października 1976 r.
M.P. 2017 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 78 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej