Wyszukiwanie

Ministerstwo Skarbu Państwa

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1902 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1023 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 813 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
M.P. 2016 poz. 82 obowiązujący Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2013 poz. 761 uchylony Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2013 poz. 730 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2012 poz. 444 uchylony Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2012 poz. 194 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2010 nr 69 poz. 860 uchylony Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2010 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2009 nr 9 poz. 98 uchylony Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2008 nr 24 poz. 238 uchylony Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 25 poz. 279 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2004 nr 37 poz. 654 uchylony Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2002 nr 20 poz. 362 uchylony Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
M.P. 1938 nr 268 poz. 628 Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1938 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu.