Wyszukiwanie

Mongolia

Liczba znalezionych aktów: 75.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 678 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2023 poz. 677 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1192 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2019 poz. 1191 obowiązujący Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2019 poz. 1190 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2019 poz. 1189 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 1618 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji
Dz.U. 2018 poz. 1597 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 423 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzonej w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2018 poz. 422 obowiązujący Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, sporządzona w Ułan Bator dnia 30 kwietnia 2013 r.
Dz.U. 2017 poz. 601 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 2013 poz. 1449 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 1448 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2773 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2194 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.
Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2193 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 43 poz. 370 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1747 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1746 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 973 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 972 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 61 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 5 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisany w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 197 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 22 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 września 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 36 poz. 244 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 14 września 1971 r.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 195 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republikę Ludową podpisana w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
M.P. 2021 poz. 894 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 893 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Aneksem do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisanym w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 746 obowiązujący Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisany w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2020 poz. 909 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
M.P. 2020 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Aneksem do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisanym w Ułan Bator dnia 9 lipca 2019 r.
M.P. 2020 poz. 24 obowiązujący Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisany w Ułan Bator dnia 9 lipca 2019 r.
M.P. 2018 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 969 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 968 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2014 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
M.P. 2014 poz. 261 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
M.P. 2013 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 767 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
M.P. 2013 poz. 180 wygaśnięcie aktu Porozumienie z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
M.P. 2013 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 177 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2012 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisanym w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.
M.P. 2012 poz. 117 obowiązujący Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 888 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 887 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 504 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisanym w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.
M.P. 2010 nr 36 poz. 503 obowiązujący Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007, podpisany w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1007 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-34-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1015 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1014 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 56 poz. 634 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia wykonawczego między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisanego w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 633 obowiązujący Porozumienie Wykonawcze między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii w sprawie realizacji "Programu Stypendialnego" dla studentów mongolskich podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach, podpisane w Warszawie dnia 18 lipca 2007 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzonego w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 536 wygaśnięcie aktu Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Mongolii na lata 2003-2005, sporządzony w Warszawie dnia 15 maja 2003 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 294 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki.
M.P. 2001 nr 11 poz. 178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-23-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.