Wyszukiwanie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1957 nr 41 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
M.P. 1979 nr 21 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze".
M.P. 1963 nr 17 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami.
M.P. 1962 nr 38 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie lądowych szlaków turystycznych.