Wyszukiwanie

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Liczba znalezionych aktów: 6.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2015 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rezolucji nr 1991 (XVIII) zawierającej poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.
M.P. 1997 nr 15 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1074 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 1 października 1996 r., dotyczącej zakończenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1995 nr 64 poz. 697 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 listopada 1995 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1994 nr 39 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu państw objętych zakazem eksportu broni i wyposażenia wojskowego na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
M.P. 1993 nr 33 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 18 kwietnia 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).