Wyszukiwanie

Sri Lanka

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1334 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
Dz.U. 2019 poz. 1333 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 727 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 38 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.
M.P. 2023 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.22.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 15 lutego 2018 r.
M.P. 2020 poz. 242 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 15 lutego 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 407 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
M.P. 2014 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 94 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. nr 110-52-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1161 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia normujące stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2002 nr 57 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-62-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.