Wyszukiwanie

Straż Leśna

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 349 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych.
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1972 nr 21 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej.
Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238 uchylony Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej.
M.P. 1984 nr 20 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1984 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1935 nr 230 poz. 271 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1935/36 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1934 nr 229 poz. 293 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego, i białostockiego.
M.P. 1933 nr 232 poz. 251 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1932 nr 243 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego za rok służbowy 1932/33.
M.P. 1931 nr 13 poz. 22 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego
M.P. 1930 nr 276 poz. 376 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego na rok służbowy 1930/31
M.P. 1930 nr 189 poz. 276 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1930/31 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego
M.P. 1930 nr 65 poz. 99 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1929/30 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łodzkiego i białostockiego