Wyszukiwanie

Trybunał Stanu

Liczba znalezionych aktów: 87.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 762 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2021 poz. 1560 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2019 poz. 2122 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2016 poz. 2050 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2016 poz. 437 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 472 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1692 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 146 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 403 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 415 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu.
M.P. 2022 poz. 309 obowiązujący Uchwała Trybunału Stanu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu Trybunału Stanu
M.P. 2019 poz. 1137 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2019 poz. 128 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 1208 obowiązujący Postanowienie Nr 39 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 336 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 263 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 199 akt indywidualny Postanowienie nr 5 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2018 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2017 poz. 628 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
M.P. 2017 poz. 318 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2017 poz. 223 akt indywidualny Postanowienie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2017 poz. 165 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2016 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie nr 27 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2016 poz. 682 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1156 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2015 poz. 1011 obowiązujący Postanowienie nr 35 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry
M.P. 2014 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2014 poz. 253 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2014 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2012 poz. 1010 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2012 poz. 32 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 113 poz. 1145 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 105 poz. 1058 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 105 poz. 1056 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 4 poz. 40 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2010 nr 96 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2009 nr 5 poz. 47 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 87 poz. 941 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2007 nr 42 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2007 nr 4 poz. 26 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2006 nr 49 poz. 523 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2006 nr 49 poz. 522 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2006 nr 9 poz. 111 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru oskarżycieli przed Trybunałem Stanu
M.P. 2005 nr 83 poz. 1195 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2005 nr 66 poz. 911 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2005 nr 46 poz. 622 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wyboru oskarżycieli przed Trybunałem Stanu
M.P. 2004 nr 44 poz. 768 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2004 nr 1 poz. 2 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Czesława Kiszczaka byłego ministra spraw wewnętrznych
M.P. 2004 nr 1 poz. 1 obowiązujący Postanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego byłego Prezydenta PRL
M.P. 2003 nr 58 poz. 903 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2003 nr 5 poz. 58 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2002 nr 10 poz. 180 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 611 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 83 poz. 818 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 1997 r. o treści oświadczeń zastępców Przewodniczącego i członków Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 791 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 790 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 52 poz. 571 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1995 r. w sprawie określenia trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 55 poz. 508 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1993 nr 37 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach pozbawionych praw wyborczych.
M.P. 1993 nr 18 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 45 poz. 314 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1991 nr 26 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1989 nr 22 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1986 nr 21 poz. 151 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 135 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu.