Wyszukiwanie

drobna wytwórczość

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1985 r. w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
M.P. 1986 nr 14 poz. 94 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.
M.P. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
M.P. 1986 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1985 nr 32 poz. 218 uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.
M.P. 1985 nr 19 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1985 r. w sprawie odbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1985 nr 8 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1982 nr 27 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1981 nr 18 poz. 155 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie bankowych rachunków walutowych w walutach wymienialnych dla jednostek drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń.