Wyszukiwanie

kłusownictwo

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 2168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2014 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 372 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 460 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
M.P. 1995 nr 46 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1991 nr 43 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1982 nr 32 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1975 nr 36 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.