Wyszukiwanie

kadra narodowa

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 695 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2017 poz. 2145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2015 poz. 2225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2112 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia sportowego zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej
M.P. 1996 nr 85 poz. 761 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
M.P. 1990 nr 25 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1989 nr 20 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1987 nr 31 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1985 nr 17 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.