Wyszukiwanie

karty zaopatrzenia

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1988 nr 35 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 19 poz. 163 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1988 nr 5 poz. 46 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży wyrobów czekoladowych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 35 poz. 269 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1986 nr 29 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1986 r. w sprawie zasad przyznawania kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców.
M.P. 1986 nr 14 poz. 96 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1986 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 46 poz. 300 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1984 nr 28 poz. 185 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1984 nr 5 poz. 42 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 43 poz. 250 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.